PEAK


Sağmal ineklerin beslenmesinde kullanılmaktadır.Buzağılamadan 15 gün önce kullanılmaya başlanır.Sağım dönemi boyunca kullanılıp , kuru dönemde kullanılmamalıdır. Genetik kapasitesi yüksek olan süt sığırlarının ilk 100 gününde ihtiyacı olan yüksek Enerji-Protein , Vitamin-Mineralleri karşılamak için üretilmiştir.Peak yemi ; laktasyonun başında yükselen besin madde ihtiyaçlarını karşılayarak süt sığırlarının zayıflamasını önler , vücut kondüsyon skorunun istenilen seviyede kalmasını sağlar.


Fayda Ve Özellikleri;

  • Süt veriminde fark edilir artış sağlar.
  • Süt kalitesinde ve süt yağında artış sağlar.
  • Sağmal ineklerin daha uzun süre pikte kalmasını sağlar.
  • Son atamama gibi metabolik problemleri en aza indirir.
  • Ketosiz,asidoz ve doğum felcine yakalanma riskini azaltır.
  • Erken boğaya gelme ve döl tutma oranında artış sağlar.
  • İçerdiği canlı maya sayesinde rumen pH'ını stabilize etmekte,selülozu sindiren bakterilerin çoğalmasını sağlamakta ve aktivitesini arttırmaktadır.
  • Lezzetli ve sindirilebilirliği yüksek hammaddeler kullanılarak üretilmektedir.

Peak süt yemi örnek rasyon 1

( Hazırlanan rasyon 575-600 kg canlı ağırlık %3,5 Yağlı süte göre hesaplanmıştır.)

 

SÜT VERİMİ Kg/Gün         PEAK         Kg/Gün MISIR SİLAJI Kg/Gün YONCA OTU Kg/Gün ÇAYIR KURU OTU Kg/Gün
25 8 20 3 1
30 10 20 4 1
35 12 20 5 1
40 14 20 5 1
45 15 20 6 1

 

MARKALARIMIZ

© 2014 - ATILIM YEM - Tüm Hakları Saklıdır.