CANSU

Yüksek süt verimine sahip ineklerin doğumu takip eden ilk 4 aylık önemli dönemde ihtiyaç duyduğu besin maddelerini karşılamak amacıyla hazırlanmış bir fabrika yemidir.


Fayda Ve Özellikleri;

 • Süt veriminin en yüksek olduğu laktasyonun ilk döneminde gereksinim duyulan enerji ihtiyacını karşılar.
 • Süt verimini en üst seviyeye taşır ve bu seviyede tutar.
 • Vücut kondisyonunu iyileştirir.
 • Zamanında kızgınlık göstermesini sağlar ve dolayısıyla döl verimini arttırır.
 • Süt yağını ve proteinini arttırır.
 • İçerisindeki canlı maya ile kaba ve kesif yemden yararlanmayı arttırır ve rumen pH ' ını düzeltir.
 • Sıcaklık stresinden en az etkilenmeyi sağlar.
 • Tırnak sağlığı ve kalitesinde iyileşme sağlar.
 • Ketosiz , asidoz , ve doğum felcine yakalanma riskinde azalma sağlar.
 • Protein ve Enerji dengesi ; süt verimini ve üreme performansını arttırmaktadır.
 • Aşırı zayıf hayvanların vücut kondisyonlarının gereken seviyeye çıkmasını sağlar.
 • Boğasama , döl tutma gibi üreme yönünden gözle görülür iyileşme sağlamaktadır.
 • Doğum sonrası zayıflamayı engeller.
 • Hastalıklara karşı direncini arttırır.
 • İçerisindeki mayalar sayesinde rumen pH 'ını stabilize eder.Bakterilerin çoğalmasını ve aktivitenin artmasını sağlar.
 • içerisindeki Aspergillus Oryzae sporları asetik asit miktarını artırarak ve laktat kullanan Megasphoera elsdemi gibi bakterilerin etkinliğini artırarak rumen ph'sını stabilize eder ve subakat ruminal asidozu önler.
 • Aspergillus oryzae rumende spor formdan çimlenerek bakteri ve prtozoaların üretemediği pek çok sindirim enzimleri salgılamaya başlar.

CAN-SU süt yemi örnek rasyon 

( Hazırlanan rasyon 575-600 kg canlı ağırlık %3,5 Yağlı süte göre hesaplanmıştır.)

 

SÜT VERİMİ Kg/Gün       CAN-SU       Kg/Gün MISIR SİLAJI   Kg/Gün       SAMAN       Kg/Gün YONCA OTU   Kg/Gün
20 6 15 4 - 6 -
25 8 20 4 - 6 -
30 10 22 4 - 6 -
35 12 18 2 - 4 5
40 14 18 2 - 4 5
45 15,5 18 2 - 4 6

 

MARKALARIMIZ

© 2014 - ATILIM YEM - Tüm Hakları Saklıdır.