HAMMADDE ALIM – HAMMADDE KABUL

Ürettiğimiz yemlerde tüketeceğimiz hammaddelerin seçimindeki titizliği,hammadde kabul esnasında da gerçekleştirmekteyiz. Siparişini verdiğimiz hammaddelerin kabulü esnasında hammaddeyi getiren aracın en az 6 farklı noktasından numune alarak, alınan bu numunelerin fiziksel ve kimyasal analizi yapılır.
 
Kalite standartlarının doğrultusunda ise hammaddenin kabulü gerçekleşir.
 
 

 

LABORATUVAR
 
Şirketimiz bünyesinde Foss marka cihazlara sahip kalite kontrol laboratuvarımız bulunmaktadır.Hammadde kabulündeki kalite analizi haricinde, yem üretim esnasında kritik kontrol noktalarından numune alınarak kalite analizi yapılmakta ve bu sayede kalite standartlarımıza uygun yem üretimi sağlanmaktadır. Laboratuvarımızda Kuru Madde, Ham Protein, Ham Yağ, Ham Selüloz, Ham Kül, Nişasta, Tuz, Şeker, Üre gibi analizler yapılmaktadır.

DOZAJLAMA

Yüksek hassasiyetli Load Cell ‘ler ile reçeteye girilen rasyondaki hammaddeleri sırasıyla tartarak değirmende öğütme aşamasına gönderir.
 

ÖĞÜTME

Dozajlanan hammaddeler en küçük hacme gelecek şekilde değirmende öğütülür ve yemden daha yüksek düzeyde yararlanılmasını sağlar.
 

KARIŞIM

Öğütülen hammaddeler homojen olana kadar mikserde karıştırılır. Burada karışan hammaddelerin içine rasyonda belirtilen miktarda premix-yem katkı maddeleri ve yağlar ilave edilir.
 

MELAS İLAVESİ – MELASİYER

Mikserde homojen olarak karışan hammaddelere , melasiyer ünitesi ile melasın ilave edildiği yerdir.
 

PİŞİRME – PELETLEME

Homojen karıştırılmış yem , double kondüsyonerlerle pişirilir , pelet ünitesinde pelet formda basılır.
 

SOĞUTMA

Pelet formda üretilen yem soğutucuda fan vasıtasıyla , nemi düşürülerek soğutulur ,elavatörler aracılığıyla dikey silolarda depolanır.
 

PAKETLEME – GRANÜL ÜNİTESİ

Üretilip silolarda depolanan yemler sipariş miktarına göre otomatik kantarlarda 50 kg. tartılarak polietilen çuvallara paketlenir.Bant vasıtasıyla sevkiyat aracına yüklenir. Eğer yem pelet değil granül formda isteniyorsa grambıllarda istenilen mikronlarda granül yem elde edilir.Elde edilen granül formda yem otomatik kantarlarda 50 kg. tartılarak polietilen çuvallara paketlenir.Bant vasıtasıyla sevkiyat aracına yüklenir.

MARKALARIMIZ

© 2014 - ATILIM YEM - Tüm Hakları Saklıdır.