Sağmal ve anaç koyun - keçilerin beslenmesinde kullanılan pelet ve granül formda , özel formüle edilmiş tamamlayıcı yemdir.

Fayda ve Özellikleri ;

 • Enerji-Protein , Vitamin-Mineralce dengelidir.
 • Yüksek sindirilebilirliğe sahip hammaddelerden üretilmiştir.
 • Yemin formundan dolayı sindirimi kolaydır.
 • Homojen karışmıştır.Lezzetli ve iştah açıcı özelliktedir.
 • Koyunlarda yüksek süt verimi ve kalitesi ile süt verim döneminin uzamasını sağlar.
 • Daha ekonomik beslenme sağlar.
 • Yılda birden fazla doğum şansını arttırır.
 • Gebelik ve ikiz doğurma oranını arttırır.Yüksek kuzu doğum ağırlığını ve doğan kuzuların yaşama şansını arttırır.
 • Yapağı verimi ve kalitesini geliştirir.

Kullanım Şekli ;

 • Sağmal ve anaç koyun - keçilerin beslenmesinde kullanılır.
 • Gebe koyunlar aşırı beslendirilip yağlandırılmamalıdır.
 • İyi kalite kuru ot , yonca ile veya çayır - meraya ilave olarak verildiğinde yüksek süt verimi ve yüksek döl verimi sağlar.

İnatçı Koyun - Keçi Süt yemi için örnek rasyon 

DÖNEMLER KOYUN KEÇİ SÜT YEMİ Gr/Gün
İYİ KABA YEM ZAYIF KABA YEM
FLUSHİNG DÖNEMİ AŞIM KOÇ KATIM ZAMANI 350 500
GEBELİK DÖNEMİ GEBELİKTE İLK 4 AY 250 300
GEBELİKTE SON 1 AY 500 600
EMZİRME DÖNEMİ 1 KUZULU / OĞLAKLI 800 1200
2 KUZULU / OĞLAKLI 1.500 2.000
SÜT VERİM DÖNEMİ 0,5 - 1,0 LT. 300 750
1,0 - 1,5 LT. 800 1.200
1,5 - 2,0 LT. 1.400 1.800

Yukarıdaki beslenme tablosu koyun keçiler için klavuz bir tablo olup kaba yemlerin kalitesine göre eksiltilip arttırılabilir.

Hayvanların önünde daima temiz su bulundurulmalıdır.

MARKALARIMIZ

© 2014 - ATILIM YEM - Tüm Hakları Saklıdır.