• KURU DÖNEM YEMİ 17 PROTEİN


En az 2. yavrusuna gebe ineklerin doğuma 2 ay kala ( kuru dönem) tüketebileceği lezzetli , iştah açıcı, enerji - protein , vitamin-mineralce dengelenmiş tamamlayıcı yemdir. Doğuma 2 hafta kala ATILIM SÜT yemi ile karıştırılarak verilmeli , doğum gerçekleştikten sonra inek sadece süt yemi yemelidir.


Fayda ve Özellikleri;

 • İneğin sağlığını ve üremesini koruyabilmesi için gerekli hammaddeler içerir. Ana karnındaki buzağının sağlıklı gelişimini ve normal canlı ağırlıkta doğumunu sağlar.
 • Yüksek sindirilebilirliğe sahip ham maddelerden üretilmiştir.
 • Gebe sığırların yağlanmasını engeller
 • Meme ödemi , rahim iltihabı sorunları azaltır.
 • Süt humması (doğum felci) riskini azaltır.
 • Son'un atılmasını kolaylaştırır.
 • Toplam karıştırılmış rasyon (TMR) içerisinde kolay bir şekilde kullanılabilir.

 

KURU DÖNEMDE AMAÇ

 • Uzun süre süt üreten ve yıpranan meme dokusunun yenilenmesi ve gelecek laktasyona hazırlanması.
 • Kolostrum(ağız sütü) üretiminin sağlıklı ve yeterli olmasının sağlanması.
 • Gebelik sonunda daha hızlı gelişmesi gereken buzağının gelişiminin daha sağlıklı olmasının sağlanması.
 •  Laktasyonun ilk döneminde kondisyon kaybeden hayvanların kondisyon kazanması ve bu şekilde doğuma girmesi sağlanır.
 •  Uygun beslenme ve yönetim ile doğum sonrası metabolik problemlerin (doğum güçlüğü,sonun atılamaması,ketosiz,doğum felci,asidoz,şişme gibi ) minimize edilmesi.
 •  Rasyonlarda sadece baklagil kaba yemlerine yer verilmesinden kaçınılmalı, baklagil ,buğdaygil karışımı kaba yemler yedirilmelidir.
 •  Serbest olarak mısır silajı ile yemlemeden kaçınılmalıdır.
 •  Kuru dönemde Ca alımı 100gr/günün altında tutulmalıdır.
 •  Kuru dönemde istenen katyon-anyon denge değeri -50 -150 meg aralığında olmalıdır.
 •  Metabolik hastalıkların azaltılması için kuru dönem yemlerimizde anyonik tuzlar kullanılmaktadır.
 •  Kuru dönemde tuz tüketimi günlük 30 gr.dan az olmalıdır.Yüksek tuz tüketimi vücutta özellikle memelerde sıvı birikimi (ödem) problemlerini arttırır.İlk buzağıya gebe kalan düvelerde buna sıkça rastlanmaktadır.
 •  Kuru dönemde rasyonun vitamin A,D,E ve Se ile desteklenmelidir.

MARKALARIMIZ

© 2014 - ATILIM YEM - Tüm Hakları Saklıdır.